ГЛАДКОЦЕВНИ ПАТРОНИ
12 калибър
Light


Леките ни патрони се използват основно през лятото и есента за стрелба по прелетни птици. По-малкият заряд осигурява комфорт при многократните изстрели. Снардяването с кръстачка осигурява много бързо отваряне на сачмения сноп за стрелба по пъдпъдъци на близки разстояния. Патроните, които са снаредени с тапа, са най - предпочитани за началото на ловния сезон. Сачменият сноп при тях се запазва широк и равномерен на средни дистанции. Концентраторите са подходящи при стрелба по бързи и високи цели, както и за втора цев. В началото на сезона, когато температурите са високи, приготвяме патроните със сравнително ниска, но достатъчна начална скорост на сачмения сноп, а в началото на есента увеличаваме скоростта, за да имаме повтаряемост на резултатите през целия ловен ден - от хладната сутрин до горещия следобед.