ГЛАДКОЦЕВНИ ПАТРОНИ
16 калибър
Стандарт
Тъй като в България все още има не малко ловни оръжия 16 калибър, за разлика от чуждите производители, ние предлагаме и в този калибър цялата гама патрони – от най - дребните до 13/0 включително.