ГЛАДКОЦЕВНИ ПАТРОНИ
20 калибър
Стандарт
За набиращия в последните години популярност 20 калибър, също предлагаме максимално богат избор от патрони. Както с типичните 26 грама сачми, така и в усиленото 28 грамово изпълнение.