ГЛАДКОЦЕВНИ ПАТРОНИ
12 калибър
Специални патрони
ЗИМНИ ПАТРОНИ

Тази серия патрони ни беше подсказана от наши редовни клиенти. Измерванията, които направихме в нашата лаборатория с различни размери вносни и наши патрони при ниски температури показаха нуждата от специализирана зимна продукция. Патроните, които предлагаме позволяват успешно поразяване на дивеча дори и до -15۫ ºC и при повишена влажност на въздуха. Особено това е полезно при лова на патици и гъски, когато лошото време е „гаранция„ за успешен лов. Конструкцията, елементите и начина на изработка гарантират успешен лов от – 15 ºC до + 5 ºC. Стрелбата с тези специализирани боеприпаси при по - високи температури не е препоръчителна.СПЕЦИАЛНИ ПАТРОНИНякои видове лов изискват специализирани боеприпаси за постигане на максимални резултати. - За лова на бекаси предлагаме патрони с бързо и равномерно отваряне на снопа на къси дистанции от 15 м. Това се постига с прецизно дозиране на по - едрите сачми в задната част на заряда. - За лова на патици от гюме предлагаме по универсалните смесени патрони от два размера сачми с разделител между тях. По - едрите сачми отпред гарантират по - далечната и концентрирана стрелба, а по - ситните се разпръскват по - бързо за поразяване на по - близки дистанции. - Когато птиците летят на високо и са недостижими със стандартните боеприпаси, добрите стрелци могат да използват така наречените 100 метрови патрони. Предлагаме ги само в мини магнум изпълнение. Обърнатият концентратор започва да изсипва много тесен и дълъг сноп сачми след 40 метър и може да ги отнесе и до 100 метра. Тук, разбира се, се изисква страхотна прецизност в преценяване на предварението, но удоволствието от успешния изстрел и възхищението на колегите са незабравими. - Халосните патрони са предназначени само за гоначи. Липсата на сачми и ниската им цена ги прави предпочитан избор по време на едрия лов. - Така наречените Стоп патрони са патрони с каучукови сачми или различни видове каучукови куршуми. Предназначени са както за самозащита , така и за охрана на обекти. Макар, че са със значително намален смъртоносен ефект, стрелбата от близки разстояния по хора е опасна. За сачмите се препоръчва да не се стреля от по - малко от 7 метра, а за куршумите стрелбата да е над 10 метра.

ЕКО СЕРИЯ

Патроните от тази серия са снаредени с помеднени сачми. Изработваме ги в стандартно 32 гр. и в мини магнум изпълнение. Патроните със сачми до 6/0 са предназначени за стрелба по водоплаващ дивеч. Така се спазват изискванията на закона, според които във влажните зони лова е разрешен само с неоловни сачми. Освен екологичен ефект, патроните снаредени с помеднени сачми имат по - добра групираност и по - висока първоначална скорост в сравнение с обикновенните такива. При едрите сачми помедняването спомага за по - добрата групираност, за по - малката деформация по време на изстрела, и за по - високата първоначална скорост. Патроните с помеднени сачми имат по - голяма дълготрайност поради липсата на повърхностно окисление на оловото, независимо от условията на съхранение.