ГЛАДКОЦЕВНИ ПАТРОНИ
20 калибър
Мини магнум
Патроните 20 калибър с увеличен до 30 гр. сачмен заряд, не магнум изпълнение на практика приближават оръжието до възможностите на 12 калибър.