ГЛАДКОЦЕВНИ ПАТРОНИ
12 калибър
Супер магнум
Макар и „ екзотичен „ за България , този калибър си има своите почитатели. Понеже смятаме, че тези патрони се използват основно за лов на едър дивеч, ние предлагаме и само такива размери. Вариантът на едрите сачми без концентратор е подходящ за стрелба от близки разстояния с голям стопиращ ефект, а 8 милиметровите 18 сачми поставени в концентратор могат да поразят и най - едрия дивеч по нашите земи на значително разстояние. Куршумът, който избрахме за този калибър е подкалибрения модел на Гуаланди, като най - универсален за ползване с всички модели пушки. Високата му начална скорост гарантира смъртоносни попадения на големи дистанции.